"Huawei"

Huawei OSN 500 Product

Huawei OSN 500 Product

قیمت: تماس بگیرید.

GPFD 16PORT C+ CARD کارت هواوی

GPFD 16PORT C+ CARD کارت هواوی

قیمت: تماس بگیرید

GPBD 8PORT C+ CARD کارت هواوی

GPBD 8PORT C+ CARD کارت هواوی

قیمت: تماس بگیرید

Huawei MA5608T – Mini OLT

Huawei MA5608T - Mini OLT مودم هواوی

قیمت: تماس بگیرید

مودم ZTE GPON ONT F660

مودم ZTE GPON ONT F660 3XFE+ 1XGE + 1XPOTS

قیمت: تماس بگیرید.

Modem ONT Gpon HG8245H 2 POTS + 4GE مودم هواوی فیبر نوری

Modem ONT Gpon HG8245H 2 POTS + 4GE مودم هواوی فیبر نوری

قیمت : 780.000 تومان

ONT Gpon MA5675 مودم هواوی فیبر نوری

ONT Gpon MA5675 مودم هواوی فیبر نوری

قیمت : 750,000 تومان

Modem ONT Gpon HG8546M مودم هواوی فیبر نوری

Modem ONT Gpon HG8546M مودم هواوی فیبر نوری

قیمت : 650,000 تومان

Huawei Quidway 1833 AR

هواوی 1833 موردم روتر G.SHDSL

قیمت : 9,00,000 تومان

براي جستجو در سايت کلمه کليدي مرتبط با مطلب مورد نظر خود را وارد کنيد :

×
مبتکر موج سوم

مبتکر موج سوم